SİGORTA SEKTÖRÜ RAPORLAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR


SİGORTA SEKTÖRÜ RAPORLAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Bilindiği üzere; TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (KGK) tarafından 31/12/2022 tarih ve 31706 sayılı (5.Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Kurumumuz tarafından, sektör genelinde uyumun sağlanması ve sürecin 
daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Standardın 01/01/2025 tarihinden itibaren uygulanması 
kararı alınmıştır. 
Uluslararası raporlama standardına uyum kapsamında sektörü daha yakından takip etmek ve 01/01/2025 
tarihinden itibaren sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçişi sağlamak amacıyla, 2024 yılında 
sektörümüzden çeyrek dönemler itibarıyla mali tablolar TFRS 17’ye uyumlu şekilde alınacaktır.
Bu doğrultuda, Şirketlerin TFRS 17 kapsamındaki 2024 mali tablolarını zamanında ve eksiksiz bir 
şekilde sunmaları, aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan ek bilgileri titizlikle hazırlamaları önem arz etmektedir.


Mehmet Ali Arslan Name Gazetesi Haberler Haber News www.mehmetaliarslan.name.tr

0 Yorumlar

Yorum Gönder

Post a Comment (0)

Daha yeni Daha eski