Şartlar

Şartlar Kurallar

internet sitelerimiz telif haklarına ve herkesin gizlilik haklarına saygılıdır. sitelerimizde  bazı durumlarda uyar kaldır ve içerik düzenleme prensipi kuralıda geçerlidir, bazı durumlarda haber veya makale üretiğimizde ek kaynak için araştırma yaparız araştırma sonucunda adil kulanım kapsamında bazı materyalar kullanırız. Adil kulanım dışında gerektiğinde telif hakkı ile korunan içeriklerin sahiplerine gereken bilgi vermekteyiz. sitelerimizde 3 sayfa haberlerine pek yer vermiyoruz. Yayınlatmak adına resim video makale ve iyi haberlerinizi bekliyoruz, Gönderi yapmadan önce lütfen Yayın ilkelerimiz  göz atınız. (Altta) 

Adil kulanın nedir? 
Adil kullanım (İngilizce: Fair use), ABD Telif Hakları Yasası'nda bulunan, telifli malzemelerin, telif sahibinden izin istenmeden, kısıtlı olarak kullanılmasına imkân veren bir doktrindir. Adil kullanım, akademik amaçlar ve önizleme amacıyla kullanım için ortaya atılmıştır. 

YAYIN İLKELERİ Haber Sitelerimiz için Geçerlidir

Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözeteceğine..
Fertlerin beden ve ruh sağlığına zarar verecek haber ve fotoğraflara yer vermeyeceğine…
Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayınlar yapmayacağına..
Kişilerin manevî şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunmayacağına..
Cevap ve düzeltme haklarına saygılı olacağına..
Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberlerin soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanmayacağına..
Saklı kalması kaydıyla verilen bilgilerin kamu yararı ciddî bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanmayacağına..
Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayımlanmasında tarafsızlık doğruluk, ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olacağına..
Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapacağına; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmayacağına ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmayacağına..
Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmeyeceğine…
Hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları veya fiziki kusurları nedeniyle aşağılamayacağına ve kınamayacağına..
Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapmayacağına… MEHMET ALİ ARSLAN  Medyası Söz vermiştir.
Tüm Yasal Haklarımız Saklıdır

MEHMET ALİ ARSLAN