TELL HALAF’IN TANRILARI


TELL HALAF’IN TANRILARI
Hazırlayan: Bilhan Akkaya 
Halaf, Neolitik III'den beri önemli bir değişim olmadan gelişen bir kültürdür . Site, MÖ 6100 ile MÖ 5400 arasında gelişti. Obeyd Kültürü onun üzerine kurulmuş bir kültürdür. Bu yer daha sonra uzun bir süre için terk edilecekti.

Halaf Kültürü'nün Samarra ve Hassuna kültürlerinden kaynaklanmadığı ama onlardan etkilendiği görüşü hakimdir. Bu kültürler yakın coğrafyada gelişmiştir. 

MÖ. 10. yüzyılda; Bit Bahiani Arami krallığı başkentini Guzana olarak seçerek Tell Halaf'ta kurdu. Kral Kapara, zengin heykel dekorasyonu ve kabartmalı ortostatlar ile Hilani denilen Neohitit tarzında bir saray inşa etti.

MÖ 894'te Asur Kralı Adad-nirari II, siteyi Arami şehir-devleti olarak kayıt etti. MÖ 808’de şehir Asur İmparatorluğu'nun bir eyaletine dönüştü. Valinin karargahı kalenin doğu kısmında bir sarayda bulunuyordu. Guzana; Asur İmparatorluğunun çöküşünden sağ kurtuldu ve Roma-doğum dönemine kadar varlığını sürdürdü.

Tarihsel dönemlerde aynı tepe; Aramiler'in kalesi ve Asur şehri haline geldi. Aşağı şehir; kuzeyden güneye 600 metre ve doğudan batıya 1000 metre uzunluğundaydı. Kale tepesi; saraylar ve diğer resmi binalara ev sahipliği yapıyordu. En öne çıkan saraylar, zengin dekorasyonu ile Hilani veya Batı Sarayı, Kral Kapara'nın zamanına tarihlenen ve Asur valilerine ev sahipliği yapan Kuzeydoğu Sarayı’dır. Şehirde Asur tarzında bir tapınak da keşfedilmiştir. 

'Tell Halaf Sarayı Tanrıları', heykeller ve rölyeflerden oluşan muazzam bir koleksiyon 1943'te İkinci Dünya Savaşı döneminde bir müttefik bombası tarafından yok edildi. 1899'da; Baron Max von Oppenheimer tarafından keşfedildi.   
SuriyeMehmet Ali Arslan - imparator Gazetesi + Name Gazetesi ortak yayın

0 Yorumlar

Yorum Gönder

Post a Comment (0)

Daha yeni Daha eski